Svaka deseta žena starija od 50 godina ima neki oblik hipofunkcije štitnjače

Svaka deseta žena starija od 50 godina ima neki oblik hipofunkcije štitnjače

Bolesti štitnjače pogađaju milijune osoba širom svijeta, a osobito su česte u starijih žena. Utječu na dnevni život i aktivnosti, uzrok su značajnih poremećaja zdravstvenog stanja i smanjuju kvalitetu života.

Svaka deseta žena starija od 50 godina ima neki oblik hipofunkcije štitnjače pa je hipotireoza danas najčešći poremećaj funkcije štitnjače. Zbog poremećaja rada štitne žlijezde 1,6 milijarde ljudi u svijetu izloženo je riziku među ostalim i od oboljenja srca.

Zbog nespecifičnosti simptoma ta bolest često ostaje neprepoznata pa laboratorijska dijagnostika ima ključnu ulogu za postavljanje dijagnoze kako bi se pravovremeno započelo nadomjesno liječenje. Nedostatak hormona štitnjače u fetusa i malog djeteta uzrokuje teške funkcijske i razvojne poremećaje od kojih je najvažnije oštećenje mozga.