Ako koristite antidepresive, ovo morate znati

AKO KORISTITE ANTIDEPRESIVE, OVO MORATE ZNATI: Ti lijekovi mogu pogoršati vaše stanje!

Američko istraživanje pokazalo je da je stanje gotovo petine pacijenata koji primaju lijekove za depresiju lošije od onih koji su u kontrolnoj skupini i ne primaju nikakve lijekove.

Rezultati istraživanja objavljeni u časopisu Archives of General Psychiatry osvijetlili su važnost brzog utvrđivanja toga kako pacijenti reagiraju na određene lijekove, kaže voditeljica istraživanja Ralitza Gueorguieva sa Škole zdravlja sveučilišta Yale.

Istraživači su utvrdili da se unutar prvih nekoliko tjedana istraživanja moglo razlučiti pacijente koji reagiraju na terapiju od onih koji ne reagiraju.

“Utvrđujući varijable povezane s reakcijom na lijek vrlo je važno pitanje kojim se baš i nismo bavili”, kazala je.

Istraživači su proučavali rezultate sedam ranijih istraživanja u kojima su pacijenti bili podijeljeni u nekoliko skupina koje su uzimale različite antidepresive a kontrolna skupina uzimala je tablete koje nisu sadržavale nikakav lijek.

Istraživanje je obuhvatilo oko 2.500 pacijenata s teškim oblicima depresije.

Osobe iz kontrolne skupine koje nisu uzimale lijekove smatrale su da je postignuto ograničeno i postupno poboljšanje stanja, no oni koji su uzimali antidepresive ili su bilježili bitnije i brže poboljšanje stanja ili nisu primijetili nikakvo poboljšanje.

Oko 80 posto pacijenata smatralo je da im se poboljšalo stanje nakon terapije.